customer@nedc.fr
Możesz się z nami skontaktować listownie pod adresem :

Nedc
57, Avenue de Bretagne
76100 ROUEN – France