customer@nedc.fr
Du kan kontakte oss per post på adressen :

Nedc
57, Avenue de Bretagne
76100 ROUEN – France
+1 (424) 324-3600